×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

بهانه زندگی

× تبادل نظر همین
×

آدرس وبلاگ من

bahanezendegi.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/a1357

لیست دوستان

الهی من را ان ده که ان به

در عجبم از کسی که کوه را می شکافد تا به معدن جواهر برسد،ولی خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد

الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.
الهی ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مومنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی...
الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی

الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد
الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق

الهی هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هر چه غیر از تو بود بینداخت

الهی مرا آن ده که مرا آن به
الهی اگر از دنیا مرا نصیبی است به بیگانگان دادم
واگر از عقبی مرا ذخیره ای است به مومنان دادم
در دنیا مرا یاد تو بس و در عقبی مرا دیدار توبس
 

الهی ضعیفان را پناهی ؛ قاصدان را بر سر راهی ؛ مومنان را گواهی ؛ چه عزیز است آنکس که تو خواهی!
الهی هر که ترا شناسد ؛ کار او باریک و هر که ترا نشناسد ؛ راه او تاریک .
الهی توانائی ده که در راه نیفتیم و بینائی ده که در چاه نیفتیم .
الهی بر عجز خود آگاهم و بر بیچارگی خود گواهم ؛ خواست خواست توست ؛ من چه خواهم

الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست دستم گیر که جز فضل تو پناهم نیست.
الهی ترسانم از بدی،خود بیامرز مرا به خوبی خود.
الهی بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی آب مکن.
الهی هرکس ازآنچه ندارد مفلس است و من از آنچه دارم.
الهی ابوجهل از کعبه می آید و ابراهیم از بتخانه،کار به عنایت بود ،باقی بهانه.
الهی اگر مجرمم، مسلمانم و اگر بد کرده ام پشیمانم.
الهی کدام درد از این بیش باشد که معشوق توانگر بود و عاشق درویش
 

الهی من کیستم که ترا خواهم چون از قسمت خود آگاهم ، از هر چه می پندارم کمترم

الهی فرمودی که در دنیا بدان چشم که در توانگران می نگرید ، بدرویشان و مسکینان نگرید .
الهی تو کریمی را والاتری که در آخرت بدان چشم که در مطیعان نگری در عاصیان نگری.

الهی دلی ده که در حرص و آز بر ما باز نشود و قناعتی ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود.
الهی دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم.
الهی تحقیقی ده که از دنیا بیزار شویم و توفیقی ده که در دین استوار شویم

 

الهی اگر پرسی حجت نداریم و اگر بسنجی بضاعت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم .
مائیم همه مسلمان بیمایه و همه از طاعت بی پیرایه و همه محتاج و بی سرمایه الهی چون نیکان را استغفار باید کرد ، نانیکان را چه باید کرد ؟
الهی مبینی و میدانی و برآوردن می توانی .
الهی چون همه آن کنی که می خواهی پس از این بنده مفلس چه می خواهی . الهی آمرزیدن مطیعان چه کار است . کرمی که همه را نرسد چه مقداب است ؟
الهی آفریدی رایگان و روی دادی رایگان . پس بیامرز رایگان که تو خدایی نه بازرگان
 

 

الهی اگر چه بهشت چون چشم و چراغ است
بی دیدار تو درد و داغ است.
دوزخ بیگانه را بنگاه است.
وآشنا را گذرگاه است
وعارفان را نظرگاه است
الهی اگر مرا در دوزخ کنی دعوی دار نیستم،واگر در بهشت کنی بی جمال تو خریدار نیستم.
الهی
من به حور و قصور ننازم،اگر نفسی باتو پردازم،از آن هزار بهشت سازم

 

الهی چون آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی . الهی روزگاری ترا می جستم خود را می یافتم . اکنون خود را می جویم ترا یافتم.
الهی بر عجز و بیچارگی خود گواهم و از لطف و عنایت تو آگاهم ! خواست خواست تو است من چه خواهم ؟ ( من چه دانم ؟)

الهی!خواندی تاخیر کردم.فرمودی،تقصیر کردم.عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم.اگر گوییم ثنای تو گوییم.اگر جوییم رضای تو جوییم.
الهی!گفتی کریمم،امید بدان تمام است.تا کرم تو در میان است،نا امیدی حرام است
.

یکشنبه 3 آذر 1393 - 9:46:23 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:08:11 AM

 

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:07:49 AM

 دیر نشه

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:06:31 AM

Likes 1

تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست.
هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن
مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،
بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بـه دنـیـاست
تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:06:04 AM

 

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:05:20 AM

 الهی .........

الهی ! میگویند اگر دلی بشکند قیمتی تر میشود ، ولی دل من که جولانگاه نااهلان است شک

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:04:12 AM

صدایی می گوید:
همه چــراغ ها روزى خــامــوش می‌شــوند . . .
. . .
امـــ‌ّــا من اینجــا "همیشــه" "بــراى تــو" روشنــــم.

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:03:40 AM

 رابطه ها خشت و گل نیستند و مانند گل ها نیاز به مراقبت دارند
رابطه با فرزند، رابطه با همسر، رابطه با

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:03:14 AM

 

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:01:47 AM

از پاهایی که نمی توانند تو را به سمت ادای نماز ببرند .. انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند!
قبرها پر است از جوانانی که می خواستند .. در پیری توبه کنند!

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:01:20 AM

 

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   11:00:17 AM

 

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   10:57:54 AM

خــــدایا
تو می دانی ما را چه می شود و ما خود نمی دانیم !
نجاتمان بده . . .
ای آنکه بی آنکه بگوییم شنیده ای . . .
 
اَنْ تُـسـامِحَنـى وَ تَـرْحَمَنـى... وَ مَـن یَتَّـقِ اللَّهَ یَجْعَـل لَّـهُ مَخْـرَجـاً

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   10:56:50 AM

گفتی که اختیار کنم ترک یاد او
خوش گفته ای ولیک اختیار کو؟

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   10:56:21 AM

 

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 7 آذر 1393   10:54:43 AM

درد ما را کن تو درمان یا اله - بی پناهم بی پناهم بی پناه
تو امید بی نوایان بوده ای - کن نگاهم کن نگاهم کن نگاه
درد دلها را تو درمان می کنی - ای الاهـم ای الاهم ای اله
کرده غصـه روزگارم را تباه - ده پناهم ده پناهـم ده پنــاه

http://bahanezendegi.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 6 آذر 1393   3:18:50 PM

http://bahanezendegi.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 6 آذر 1393   3:15:53 PM

سلام بر خواهر خوبم معصومه  و نهایت سپاسگذاری را جهت متن های بسیار زیبا و ارام بخش را دارم 

موید و پیروز ----------------------باشید

در پناه حق

http://bahanezendegi.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 3 آذر 1393   1:23:44 PM

سلام بر دوستان همیشه همراهم

fatima m

دوست خوووبم فاطیمااا خاانم  امیدوارم همیشه شاد باشید

na - . از

شما دوست خووبم هم جهت کامنت بسیار زیبات تشکر میکنم

 

na

na.

http://sssssssss.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 3 آذر 1393   1:08:08 PM

 

 

الهی چون آتش فراق داشتی 

با آتش دوزخ چه کار داشتی 

الهی روزگاری ترا می جستم 

خود را می یافتم 

اکنون خود را می جویم

 ترا یافتم

http://fatima-m.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 3 آذر 1393   11:21:15 AMستایش خداوندی را سزاست که از اسرار نهان ها آگاه است ،
و نشانه های آشکاری در سراسر هستی بر وجود او شهادت می دهند ؛

هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمی گردد ؛
نه چشم کسی که او را ندیده می تواند انکارش کند ،

و نه قلبی که او را شناخت میتواند مشاهده اش نماید ..

در والایی و برتری از همه پیشی گرفته ؛
پس، از او برتر چیزی نیست ،
و آنچنان به مخلوقات نزدیک است که از او نزدیکتر چیزی نمی تواند باشد ...

مرتبه ی بلند او را از پدیده هایش دور نساخته ،
و نزدیکی او با پدیده ها، او را مساوی چیزی قرار نداده است ..

عقل ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته ،
اما از معرفت و شناسایی خود باز نداشته است ..

پس اوست که همه ی نشانه های هستی بر وجود او گواهی می دهند ،
و دل های منکران را بر اقرار به وجودش واداشته است ،

خدایی که برتر از گفتار تشبیه کنندگان و پندار منکران است ...

"خطبه ی 49 نهج البلاغه"

http://fatima-m.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 3 آذر 1393   11:10:04 AM

الهی! ما را پیراستی چنانکه خواستی

الهی! نه خرسندم نه صبور، نه رنجورم نه مهجور

الهی ! تا با تو آشنا شدم ، از خلایق جدا شدم، در جهان شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم.http://fatima-m.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 3 آذر 1393   11:08:36 AM

آخرین مطالب


سلام اربعین حسینی


دوستان خوبم


باز محرم رسید ماه عزای حسین


آرووم و قرارم توئی


حق الناس


باز هم رسید از ره ماه صیام


روز گار پر فراز و نشیب


دل مرده روزگار


?????? ??ی? ی? ???ی ?? ????


این رجبیون


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

213947 بازدید

33 بازدید امروز

39 بازدید دیروز

426 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem